שלישיות – Triplets

סדר נגינת היסוד שלישיות – Triplets להלן: | : R L R L R L : |

יסוד זה נקרא שלישיות או Triplets ומנגנים אותו כך: ימין מודגש, שמאל, ימין, שמאל מודגש, ימין, שמאל. יש לנגן את התרגיל בקצב אחיד.