פרפרפרדידל – Triple Paradiddle

סדר נגינת היסוד פרפרפרדידל – Triple Paradiddle להלן: | : R L R L R L R R L R L R L R L L : |

היסוד שמגיע אחרי פרפרדידל נקרא Triple Paradiddle, בישראל מכנים אותו פרפרפרדידל ומנגנים אותו כך: ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל.