פרדידל-דידל – Paradiddle-diddle

סדר נגינת היסוד פרדידל-דידל – Paradiddle-diddle להלן: | : R L R R L L R L R R L L : |

היסוד הבא נקרא פרדידל-דידל (Paradiddle diddle) ומנגנים אותו כך: ימין, שמאל, ימין, ימין, שמאל, שמאל.

בנוסף מומלץ לעבוד על תרגיל זה גם כשמתחילים ביד שמאל כך: שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, ימין.