פרפרדידל – Double Paradiddle

סדר נגינת היסוד פרפרדידל – Double Paradiddle להלן: | : R L R L R R L R L R L L : |

התרגיל שבא אחרי פרדידל נקרא Double Paradiddle או בעברית פרפרדידל ומנגנים אותו כך: ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, ימין, שמאל, ימין, שמאל ימין, שמאל, שמאל.