Tama

שם החברה: Tama Drums

טאמה היא חברה המייצרת מערכות תופים למתופפים מתקדמים ולמתחילים, תופי סנר ואביזרים לתופים כגון פדלים לבס ותיקים למקלות תופים, מרבית מערכות התופים של חברת TAMA והאביזרים למתופפים שלה מיוצרים ביפן ובסין.

אתר החברה: http://www.tama.com/